Termeni si Conditii

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vanzarea produselor sau serviciilor:

SC Pro Life Business  SRL cu sediul in Deva, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 21, bl. 15a, ap. 19, județul Hunedoara, cod de Înregistrare fiscală 36315433, nr. registrul comerțului j20/774/14.07.2016 având contul nr. RO16BRDE220SV82873892200, deschis la BRD  Orastie , reprezentată prin Dorobat Doru, în calitate de ADMINISTRATOR.

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Având în vedere că :

  • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI un curs online sau material pdf
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului sau a materialului pdf

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obligațiile PRESTATORULUI

⦁ Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

⦁ Să verifice prezența la cursurile online.

⦁ Să asigure livrarea produselor comandate prin curier sau alta modalitate, acceptata de beneficiar.

Sedintele vor fi live de 3 ori pe saptamana la ora 20:00, se vor tine pe Zoom si in ziua imediat urmatoare inregistrarile vor fi disponibile prin e-mail si pe grupul de facebook.

Consilierile 1 la 1 vor fi programate saptamanal de comun acord. Se vor desfasura on-line.

Obligațiile BENEFICIARULUI 

⦁ Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate.

⦁ Să participe la toate orele de curs online susținute de prestator pentru cursurile online vândute.

Prețul și Modalități de Plată

⦁ Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral in maxim 3 zile de cand a fost plasata comanda . Pentru plata în rate (dacă este cazul), se va achita contravaloarea primei rate în momentul comenzii și celelalte rate, la termenele comunicate de către Prestator.

⦁ Prețul se poate achita online cu card de credit, sau prin transfer bancar.

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

⦁ În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

⦁ În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin: 

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispozitii Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă din localitatea PRESTATORULUI

⦁ Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în curs de către beneficiar realizate după încheierea perioadei de curs.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

SC Pro Life Business  SRL cu sediul in Deva, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 21, bl. 15a, ap. 19, județul Hunedoara, cod de Înregistrare fiscală 36315433, nr. registrul comerțului j20/774/14.07.2016 având contul nr. RO16BRDE220SV82873892200, deschis la BRD  Orastie , reprezentată prin Dorobat Doru, în calitate de ADMINISTRATOR.

Call Now Button